owies czy siano
Jak wybrać spośród 400 komitetów wyborczych?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Komitet Wyborczy Wyborców